S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Medvrstniško povezovanje

Učenke prostovoljke od 7. do 9. razreda se v okviru dejavnosti projekta Dvig kulturnega in socialnega kapitala vključujejo v t. i. medvrstniško pomoč učencem razredne stopnje, in sicer v oddelke podaljšanega bivanja. Enkrat tedensko obiskujejo oddelke in pomagajo učencem pri domačih nalogah, sodelujejo v prostočasnih dejavnostih, se z njimi igrajo …

|||| |||| ||||

Prostovoljna medvrstniška učna pomoč je namenjena spodbujanju razvoja kakovosti medosebnih odnosov, solidarnosti, humanitarnosti in čuta za sočloveka, spoznavanju samega sebe in navsezadnje soodgovornosti za dvig ravni znanja na šoli.

Login to post comments