Pravilniki

Pravila šolskega reda Hišni red OŠ Trbovlje Pravila o šolski prehrani
Poslovnik Osnovne šole Trbovlje ... ...