Zgodovina

Šolsko leto 2016/17

Šola je prejela nacionalno priznanje Jabolko kakovosti 2016 za eTwinning projekt in nagrado za najboljšo organizacijsko energijo v panogi Storitve.

 

Šolsko leto 2015/2016

Šola je prejela priznanje Kulturna šola za obdobje 2016 - 2021 in evropski znak kakovosti za izjemno delo pri projektu eTwinning.

 

Šolsko leto 2014/2015

Pouk se je pričel v obnovljenih prostorih matične šole. 

 

Šolsko leto 2013/2014

Šola je vključena v projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

Šola je prejela priznanje Kulturna šola za obdobje 2013 do 2016.

Na matični šoli poteka obnova in energetska sanacija, zato je 417 učencev razseljenih na 6 lokacij.

 

Šolsko leto 2012/2013

Šola je vključena v projekt Popestrimo šolo.

Obeleženje 40 letnice OŠ Trbovlje in 120 letnice PŠ Alojza Hohkrauta.

Uvedba elektronskega dnevnika in redovalnice.

 

Šolsko leto 2011/2012

Šola je ponovno vključena v mednarodni projekt Comenius.

Ravnateljica postane Klementina Šuligoj.

 

Šolsko leto 2010/2011

Šola je prejela certifikat kakovosti za prihodnost v vzgoji in izobraževanju.

Vključitev v projekt Zdrav življenjski slog.

 

Šolsko leto 2009/2010

Šola je prejela naziv kulturna šola za obdobje 2009 - 2013.

Vključitev v projekt Shema šolskega sadja.

 

Šolsko leto 2008/2009 

Šola je prejela priznanje za odličnost v likovni dejavnosti 2008.

Vključitev v projekt Berem in pišem – se učim, razpisan s strani MŠŠ in sofinanciran s strani ESS.

 

Šolsko leto 2007/2008 

Šola je prejela priznanje za nominacijo Kulturna šola 2007.

 

Šolsko leto 2006/2007 

Šola je prejela priznanje za nominacijo kulturna šola 2006.

Uvajanje devetletke v 6. razred

 

Šolsko leto 2005/2006 

Vključitev v projekt Od kakovosti k odličnosti, razpisan s strani MŠŠ in sofinanciran s strani ESS

Uvajanje devetletke v 5. in 9. razred.

Prvič smo izvedli nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda.

 

Šolsko leto 2004/2005 

Uvajanje devetletke v 4. in 8. razred.

 

Šolsko leto 2003/2004 

Vključitev šole v mednarodno triletno sodelovanje v projektu Comenius, šolska partnerstva Uvajanje devetletke v 7. razred.

 

Šolsko leto 2002/2003 

Obeleženje 30-letnice delovanja Osnovne šole Trbovlje šole in 110-letnice šolstva v občini.

 

Šolsko leto 2001/2002 

Uvajanje projekta Branje in pisanje za kritično mišljenje v pouk (RWCT).

 

Šolsko leto 2000/01

Poskusno uvajanje programa devetletne osnovne šole v 1. razred.

 

Šolsko leto 1999/00

Pridobili smo naziv modelna šola za uspešno izvajanje programa Korak za korakom.

 

Šolsko leto 1998/99

Projekt računalniškega opismenjevanja.

 

Šolsko leto 1997/98

Uvajanje metodologije Korak za korakom v 1. razred na PŠ Alojza Hohkrauta, vključitev v vseslovenski projekt Zdravih šol, šola pridobi priključek na svetovni splet.

 

Šolsko leto 1995/96

Uvajanje tretje ure športne vzgoje v 7. in 8. razred.

 

Šolsko leto 1994/95

V Trbovljah pričnejo delovati tri ločene osnovne šole in sicer osnovna šola Trbovlje s podružnicama Alojza Hohkrauta in Dobovec, osnovna šola Tončke Čeč in osnovna šola Ivana Cankarja.

Pričeli smo uvajati projekt Petra.

 

Šolsko leto 1993/94

Prva faza reorganizacije šolstva v Trbovljah, sedem oddelkov predmetne stopnje se je preselilo na osnovno šolo Tončke Čeč.

Uvajanje podaljšanega opismenjevanja v 1. razred. 

 

Šolsko leto 1992/93

Poskusno uvajanje treh ocenjevalnih obdobij, uvajanje opisnega ocenjevanja v 1. razred in pouk angleškega jezika v 4. razred.

 

Šolsko leto 1990/91

Uvajanje nivojske diferenciacije pri pouku matematike, uvajanje integriranega pouka v 1. in 2. razred.

 

Šolsko leto 1989/90

Ravnateljica postane Darinka Kostanjšek.

 

Šolsko leto 1987/88

Zaradi velikega števila učencev in pomanjkanja prostora na šoli uvedemo dvoizmenski pouk.

Ravnateljica postane Manica Kočar.

 

Šolska leta od 1978/79 do 1981/82

Postopno uvajanje celodnevne šole v 5. do 8. razred.

Prvega junija 1982 šola prejme Prvojunijsko nagrado za izredne uspehe na kulturno-prosvetnem področju. 30. marca 1982 šola prejme Žagarjevo priznanje za izredne uspehe pri napredku vzgoje in izobraževanja.

Ravnateljica postane Slava Pirnar.

 

Šolsko leto 1977/78

Vsi trboveljski učenci od 1. do 4. razreda pričnejo z delom po programu celodnevne šole.

  

Šolsko leto 1974/75

Dograjena je bila šolska kuhinja, večnamenski prostor ter telovadnica z garderobami.

 

Šolsko leto 1972/73

Svečana otvoritev prve faze nove osnovne šole s 30 učilnicami za enoizmenski pouk za vse trboveljske učence od 5. do 8. razreda.

Ravnatelj je France Dežjot.