S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Calendar:
Javni koledar
Date:
17.09.2018
Copy To:

Description

Spoštovani starši!


Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek,17. 9. 2018, ob 17. uri.
Sestali se bomo v večnamenskem prostoru, nadaljevali bomo v posameznih učilnicah.

Skupni del (VP):
1. Pozdrav ravnateljice.
2. Zadovoljstvo staršev s šolo (L. Pajer).
3. SloFit šolar (D. Rajh).

Učilnica 49:
4. Življenje in delo v novem šolskem letu.
5. Hišni red in pravila.
6. Volitve predstavnika in namestnika v svet staršev.
7. Razno, predlogi, vprašanja.