S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Calendar:
Javni koledar
Date:
18.09.2018
Copy To:

Description

Spoštovani starši!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek.

Za razredno stopnjo:
PŠ AH: torek, 18. 9. 2017 ob 17.00
MŠ: torek, 18. 9. 2018 ob 18.00

1. Pozdrav ravnateljice.
2. Zadovoljstvo staršev s šolo (L. Pajer).
3. SloFit šolar (D. Rajh).
4. Življenje in delo v novem šolskem letu.
5. Hišni red in pravila.
6. Volitve predstavnika in namestnika v svet staršev.
7. Razno, predlogi, vprašanja.