S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Calendar:
Javni koledar
Date:
19.09.2018
Copy To:

Description


Dnevni red:
  1. Pozdrav ravnateljice Petre Čede 
  2. Zadovoljstvo staršev s šolo - Lili Pajer 
  3. SloFit šolar (ŠVK karton) - Rajh Damjan 
  4.  Predstavitev življenja in dela v novem šolskem letu. 
  5. Predstavitev hišnega reda in pravil. 
  6. Volitve predstavnika in namestnika v svet staršev. 
  7. Razno