Sunday, 29 August 2021 22:55

Samotestiranje učencev zadnje triade Featured

Written by

Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, se za učence zadnje triade izvaja samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi. Samotestiranje bodo učenci izvedli doma.

Z MIZŠ in Ministrstva za zdravje so nam sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Učencu trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Teste lahko prevzamete v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec.

NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj (oziroma smiselno pred začetkom delovnega tedna), saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Samotestiranja ni potrebno izvajat učencem, ki so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

V primeru pozitivnega rezultata testa samotestiranja učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika, pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo  PCR v kraju bivanja.

Učenec v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji.

V primeru pozitivnega rezultata testa PCR starši nemudoma obvestijo ravnatelja vzgojnoizobraževalnega zavoda in izbranega osebnega zdravnika učenca, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

 

 

 

 

Read 436 times Last modified on Tuesday, 31 August 2021 16:05