25.november 2021 - 10:55

Kultura ... kultura ... KULTURNA ŠOLA

Napisal P. Medvešek, K. Čelik

Naša šola si je prislužila naziv ''kulturna šola''.

Beseda kultura ima več pomenov. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da: »je skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja; je dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja in ustvarjanja; je lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju in ravnanju; je dejavnost, ki si prizadeva zlasti za razvijanje in ohranjevanje človekovih telesnih sposobnosti in zmogljivosti …«

Vse to in še več zajema naziv, ki smo si ga pridobili z veliko truda in vztrajnosti, dela, talenta in odrekanja. Ponosno smo prejeli priznanje KULTURNA ŠOLA 2021.

Komisija je ocenjevala kulturno delovanje na vsaj treh področjih, število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti, razvejenost kulturnih področij, udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni), obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo/šolsko in zunanjo dejavnost ter način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška področja.

Naziv Javnega sklada za kulturne dejavnosti smo si prislužili za obdobje 2021–25.

Prebrano 45 krat Nazadnje urejano na 25.november 2021 - 11:04