Covid-19

Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela vse potrebne ukrepe za organizacijo pouka in drugih aktivnosti, glede na epidemiološko stanje v Republiki Sloveniji ali na šoli.

Ukrepi so zbrani v naslednjem protokolu:

Covid-19 PROTOKOL

Protokol je sprejet na osnovi kopice pravnih pravil, sklepov in odlokov ter drugih dokumentov in se redno uskljajuje glede na spremembe v le-teh.

 

Izobraževanje na daljavo

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) smo zaradi odrejenih karanten dolžni izvajati izobraževanja na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se za razrede izvaja do izteka karantene.

Vsa dodatna obvestila so staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

 test