Covid-19

Šola v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejme ukrepe za organizacijo pouka in drugih aktivnosti, glede na epidemiološko stanje v Republiki Sloveniji ali na šoli.

Covid-19 PROTOKOL 2021/2022

 

Naš protokol je sprejet na osnovi kopice pravnih pravil, sklepov in odlokov ter med drugim tudi spodnjih dokumentov:

 

Iz protokola izpostavljamo še: