Posredujemo vam nekatere napotke pri prvi prijavi v šolsko elektronsko pošto in spletne učilnice.

Navodila za dostop do spletnih storitev

Video vodič - Prva prijava v šolski elektronski naslov

Video vodič - Potrditev prijave v spletno učilnico

Vstop v spletno učilnico s kodo  (v primeru ko vas sistem avtomatsko ne vkjuči)