Ansambelska igra

Temeljni namen glasbenih izbirnih predmetov je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogočajo ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi.

Predmeti so zasnovani po načelu individualizacije, tako da v njih lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Uresničujejo se v izbirnih predmetih kot ansambelska igra, glasbena dela in  glasbeni projekt. Vsak od njih podpira vertikalno nadgradnjo, po drugi pa dopušča izbor posameznega enoletnega programa.

 GLASBA  Enoletni predmet
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP  Ansambelska igra  7.r, 8.r, 9.r
 Učni načrt Glasbena dela
  Glasbeni projekt

Trajanje: 1 leto (35 ur) 
Ocenjevanje: praktično delo muziciranje v skupini  
Igramo na: 
• Orffova glasbila 
• ljudska glasbila 
• klasična glasbila 

Skupno muziciramo: pojemo in igramo na glasbila 
Izvajamo: 
• skladbe po izboru učencev 
• ljudske in umetne skladbe 
• priredbe popularne glasbe 

Nastopamo: 
• za starše 
• za vrstnike 
• v šoli 
• izven šole