Šah

Izbirni predmet poskuša učencem ponuditi bolj poglobljeno spoznavanje analitično-sintetične strateške miselne igre, na področju kulture, dediščine človeške civilizacije z bogato in dolgo tradicijo. Tekmovalna oblika šahovske igre je zelo pomembna predstavnica miselnih športov. Kot izbirni predmet v osnovni šoli zavzema ŠAH samosvoje področje močno povezano z drugimi sorodnimi naravoslovnimi in humanističnimi predmeti. 

 Šah  Triletni predmet, lahko tudi  
 krajši
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Šahovske osnove 7.r, 8.r, 9.r
 Učni načrt  Šahovsko kombiniranje 7.r,  
 8.r, 9.r
   Šahovska strategija 7.r, 8.r, 9.r


Šahovske osnove so namenjene osnovnemu spoznavanju šahovske igre in jih lahko izberejo vsi učenci 7., 8. in 9. razreda. Šahovsko kombiniranje in Šahovske strategije lahko izberejo samo učenci, ki so končali enoletni program Šahovske osnove, ali imajo večletne izkušnje in uspehe iz šahovskih tekmovanj v okviru šole ali šahovskega kluba. 

Šahovske osnove omogočajo osnovno šahovsko opismenjevanje, poznavanje osnov šahovske kulture in prvih 5 do 6 ravni v 10-ravenski izobraževalni piramidi šahistovega razvoja. Izbirni predmet dopolnjujejo šahovska tekmovanja v okviru šolske interesne dejavnosti ali izven nje. Tam učenci v praksi preizkušajo ter dopolnjujejo pridobljena znanja. 

Izbirni predmet se v okviru rednih osnovnošolskih predmetov povezuje z matematiko, športno vzgojo, likovno in državljansko vzgojo, etiko, zgodovino in geografijo. Povezan je tudi z računalništvom in tudi drugimi področji znanosti in kulture.