Šport za sprostitev

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, skupaj pa predstavljata obogateno celoto.

Namen enoletnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

 Šport  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Šport za sprostitev 7.r
 Učni načrt Šport za zdravje 8.r
   

Pri športu za sprostitev se učenci seznanite z vsebinami, ki so nekoliko drugačne kot pri pouku športne vzgoje. Vsebine so naslednje: atletika-vzdržljivostni tek, dvoranski hokej, badminton, športno plezanje v naravnem plezališču, rafting po Savi in plavanje. V šolskem letu opravite 35 ur pouka in pridobite 3 ocene v dveh ocenjevalnih obdobjih.