Izbrani šport

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, skupaj pa predstavljata obogateno celoto.

 Šport  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Izbrani šport košarka 9.r
 Učni načrt  Izbrani šport odbojka 9.r
   


V devetem razredu si učenci lahko izberejo košarko ali odbojko. Cilj je, da poglobijo svoje znanje v izbrani igri. Letno opravijo 32 ur pouka in pridobijo tri ocene.