Likovno snovanje

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje – je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. Na kognitivni ravni razgrajuje vidni svet, na izrazni pa ga likovno oblikuje. Z likovnim prakticiranjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote.
 Likovno snovanje  Enoletni predmet, vezan na   
 razred
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP  Likovno snovanje I   7.r
 Učni načrt   Likovno snovanje II   8.r
   Likovno snovanje III   9.rOCENE: Ocenjujejo se likovni izdelki, ki nastanejo med poukom. 

USTVARJANJE:
Pri risanju spoznajo pomen risanja za celotno likovno snovanje, pisavo in njen pomen skozi čas, njeno grafično in estetsko vrednost, seznanijo se z značilnostmi pisave in teksta pri zasnovi stripa. 
Pri slikanju spoznajo barvno harmonijo in kontrast. Uporabljajo različne slikarske tehnike, in različne slikarske podlage. podlage. 
Pri kiparstvu spoznajo različne materiale in načine kiparjenja, izdelajo svoj kip iz gline in s kaširanjem izdelajo uporaben predmet ali lutko. 

NAJ CILJI • kreativno delo • veliko ustvarjalnega navdiha • izvirne likovne rešitve • sprostitev 

profesorica likovnih umetnosti Miroslava Kovačič