S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Tečaj za učence priseljence

Za devet učencev, ki so letos začeli s šolanjem pri nas, prihajajo pa iz drugih držav, smo začeli izvajati 180-urni tečaj slovenščine.
Tečaj za učence priseljence Tečaj za učence priseljence
||||| ||||| |||||
Po izkušnjah iz preteklih let smo pripravili delavnice v trajanju štirih učnih ur v popoldanskem času (od 16. do 19. ure). Skupina je heterogena. Za delo je rezervirana učilnica 41, glede na razpoložljivost pa bomo uporabljali tudi telovadnico, knjižnico, računalniško učilnico, igrišče ...
 
Učencem bomo približali slovenščino in našo državo, seznanjali jih bomo s slovensko zgodovino ter kulturo, v proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo. V sproščenem vzdušju jim bomo pomagali pri obravnavi učne snovi, nudili jim pomoč pri pisanju domačih nalog, strokovno jih bomo usmerjali in spodbujali.
 
Predlog koncepta posamezne delavnice: ura, namenjena pisanju domače naloge, ena ali dve uri sta na razpolago za družabne in športne igre ali sprehod, ena ali dve uri pa za predlagano temo oz. vsebino delavnice. Vsa komunikacija poteka v slovenščini, aktivnosti bomo prilagajali okoliščinam, predznanju, izkušnjam, interesom …
 
Predvidene teme:
 1. Predmeti v okolju, oblačila, barve   
 2. Šola in razred   
 3. Vsakdan in prosti čas
 4. Hrana in pijača   
 5. Telo, higiena in zdravje
 6. Koledar in prazniki   
 7. Moj dom   
 8. Mesto in promet   
 9. Šport   
 10. Počitnice   
 11. Narava in vreme   
 12. Svet književnih junakov
 13. Slovenija
 
Ena tema se izvaja na več delavnicah z različnimi metodami dela. Predvidoma bomo s tečajno obliko končali junija.
 
Last modified onWednesday, 18 December 2019 08:48
Login to post comments