S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Pomembni datumi za vpis v srednješolske programe

Posredujemo vam pomembne datume, ki se nanašajo na vpis v srednješolske programe in dijaške domove.

                                                

Prijava za vpis v srednješolske programe in dijaške domove 

do 11. 5. 2020 

Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)  MIZŠ         

  22. 5. 2020 

Morebitni prenosi prijav za vpis SŠ

do 16. 6. 2020 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa MIZŠ (Internet)

med 30. 6. in 6. 7. 2020 

Vpis v srednje šole in dijaške domove

od 30.6. do 6.7. 2020

 

Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020, odvisno od razporeda šol. O natančnih razporeditvah bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol. Kandidate bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, ki jo je oddal do 11. maja 2020, prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020 do 14. ure, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov. Do tega datuma bo potekal tudi prenos prijave za vpis v dijaški dom

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, kandidatom svetujemo, da v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Da ne bi po nepotrebnem preveč obremenjevali svetovalnih delavcev srednjih šol, prosimo, da kandidati dobro premislijo, kam bi želeli prenesti prijavnico, zato da ne bi prihajalo do večkratnih prenosov prijav enega kandidata. Enako velja tudi v primeru prenosa prijave za vpis v dijaški dom

Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, nekatere tudi že v maju. O vseh podrobnostih bodo posamezni kandidati, ki so se prijavili na preizkus (rok je bil že 4. 3. 2020), natančno pisno obveščeni s strani posameznih srednjih šol

Kandidati, ki se želijo prijaviti v izobraževalni program Gimnazija - športni oddelek in Ekonomska gimnazija - športni oddelek, so morali že do 4. 3. 2020 na izbrano šolo posredovati vso zahtevano dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis v tovrstne programe. Nekatere srednje šole so s temi kandidati že opravile razgovor; tiste, ki ga še niso, bodo razgovore izvedle predvidoma v tednu od 1. junija do 6. junija, lahko pa se bodo šole tudi odločile, da bodo razgovor s kandidati za vpis v športne oddelke opravile na daljavo že v maju. O vseh podrobnostih bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol

Kandidati za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove bodo v primeru, da bi se prijavili v izobraževalni program oziroma dijaški dom, kjer bo predvidena omejitev vpisa, o tem obveščeni 26. junija 2020 popoldan (za srednje šole) oziroma 30. junija 2020 (za dijaške domove), ko bomo na spletnih straneh ministrstva objavili seznam srednjih šol oziroma dijaških domov, ki bodo vpis omejili

Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol oziroma dijaških domov, o natančni razporeditvi, kateri dan se morajo kandidati zglasiti na izbrani srednji šoli oziroma izbranem dijaškem domu, bodo kandidati seznanjeni s strani šole oziroma dijaškega doma

Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan

Tisti kandidati, ki bodo prijavljeni na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer so oddali že prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 13. ure. Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, bodo kandidati dobili na srednji šoli, prijavnica za drugi krog pa bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva. Za kandidate, ki bodo sprejeti šele v drugem krogu izbirnega postopka (o tem bodo seznanjeni 14. julija 2020) in se morajo vpisati še v dijaški dom, bo vpis v dijaški dom sledil temu datumu

Last modified onTuesday, 21 April 2020 17:15
Login to post comments