S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Obvestilo za učence in starše

Obvestilo za učence in starše glede šolanja od 1. 6. 2020 dalje.

Spoštovani!

 

 

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda. V sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6., 7. in 8. razreda. Šolanje v šolskih prostorih je obvezno za vse učence. Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi otroci oz. zaposleni, da smo pozorni na znake okužbe in da delujemo preventivno (Priporočila NIJZ so v prilogi). V nadaljevanju navajamo informacije glede šolanja od 1. 6. 2020 dalje.

 

IZJAVA, VELJA LE ZA UČENCE OD 4. DO 8. RAZREDA:

Vsi učenci morajo s seboj prinesti Izjavo staršev pred vstopom v šolo. To izjavo morajo izpolniti starši, preden gre otrok v šolo. Če možnosti tiskanja nimate, jo bo vaš otrok prinesel v ponedeljek oz. v sredo domov, vi jo izpolnite in NUJNO vrnite naslednji dan. Če izjave učenci ne prinesejo s seboj, morajo učitelji izpolniti uradni zaznamek. V primeru, da otrok spada v rizično skupino, pridobite mnenje vašega pediatra o obiskovanju šole.

Izjavo najdete v prilogi.

 

URNIK, POUK:

 • Od ponedeljka, 1. 6. 2020, dalje bo za vse učence veljal urnik po eAsistentu (in ne več urnik na daljavo ali prilagojen urnik).
 • Šolanje na domu se za učence 4. in 5. razreda ne izvaja več. Za učence 6., 7. in 8. razreda pa se izvaja še v ponedeljek, 1. 6. in v torek, 2. 6. 2020. Učitelji bodo gradivo poslali v e-učilnice.
 • Učna pomoč oz. DOP, ISP za učence 6., 7. in 8. razreda se v ponedeljek in torek še izvaja, od srede dalje pa za vse, običajno kot po eA urniku.
 • Izbirni predmeti (6., 7., 8., 9. razred) se bodo izvajali po urniku do zadostnega števila ur. Neobvezni izbirni predmeti ( 4., 5. in 6. razred) ter pevski zbor na MŠ in AH se izvajajo, če vreme dopušča, zunaj.
 • Interesne dejavnosti se ne izvajajo.
 • Rap Gibanje se izvaja, če le vreme dopušča, zunaj.

 

ODDELKI:

Učenci bodo od 1. 6. 2020 dalje razdeljeni po oddelkih, kot so bili pred 13. 3. 2020.

 

UČILNICE:

Učencem so dodeljene stalne učilnice, kar pomeni, da so večino pouka v eni učilnici:

 • Učenci na PŠ AH in PŠ DOB v matičnih učilnicah.
 • Učenci 1. - 5. razreda MŠ v matičnih učilnicah.
 • Učenci 6.a v učilnici 41, 6.b v učilnici 40.
 • Učenci 7.a v učilnici 24, 7.b v 26 in 7.c v 25.
 • Učenci 8.a v učilnici 46, 8.b v 47 in 8.c v 49, za MUS pa še učilnica 48.
 • Učenci 9.a v učilnici 56, 9.b pa v 57, za MUS pa še učilnica 63.

 

GARDEROBA IN ŠOLSKE POTREBŠČINE:

 • Garderobne omarice se ne uporabljajo, ker si večina učencev deli omarico.
 • Učenci 1. - 5. razreda imajo šolske potrebščine v razredu in jih ne nosijo domov.
 • Učenci 6. - 9. razreda šolske torbe, copate in potrebščine nosijo s seboj. K pouku prinesejo potrebščine le za tiste predmete, ki jih imajo posamezni dan na urniku. Potrebščin si ne smejo sposojati, zato naj poskrbijo, da imajo vse s sabo. Po koncu pouka v omarice ne odlagajo šolskih potrebščin in jih ne puščajo v šoli. Kar zjutraj prinesejo od doma, nesejo isti dan nazaj domov.

 

PREHRANA

Prehrana je organizirana kot pred 13. 3. 2020. Vsako spremembo prehrane starši javite v računovodstvo šole (03 56 333 44  ali  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

VARSTVO UČENCEV:

Jutranje varstvo in OPB za učence 1., 2. in 3. razreda se izvaja kot v tem tednu, glede na prijave iz 18. 5. 2020. Če imate možnost varstva otrok doma jo izkoristite, sicer obvestite razrednika. Starše učencev 4. in 5. razredov prav tako prosimo, da v kolikor imate možnost varstva otroka doma, le to izkoristite. V nasprotnem primeru obvestite razrednika.

 

PREVOZI, VOZAČI:

Šolski avtobusi vozijo kot običajno.

Učenci vozači gredo zjutraj v matično učilnico, kjer počakajo na začetek pouka. Izjemoma učenci 6. r, ki začnejo pouk ob 9:05, počakajo pred šolo.

Popoldansko varstvo vozačev je organizirano kot pred 13. 3. 2020.

 

 

RAZNO:

Učenci od vključno 6. razreda dalje morajo izven učilnice uporabljati zaščitne maske. V učilnici je ne bodo potrebovali. Če nimajo svoje maske, jo lahko dobijo pri vstopu v šolo, pri varnostnici oz. dežurnemu učitelju.

Če ima kdo sposojene knjige iz knjižnice, jih oddajo na dogovorjeno mesto v matični učilnici. Razrednik jih po dveh dneh odda v knjižnico.

Kadar imajo učenci na urniku šport, naj bodo obuti in oblečeni primerno za športne aktivnosti zunaj. Za šport se namreč ne bodo posebej preoblačili, aktivnosti bodo prilagojene.

 

 

 

Najlepše se vam zahvaljujemo.

 

 

Kolektiv OŠ Trbovlje

Last modified onFriday, 29 May 2020 20:19
Login to post comments