Preventivno ravnanje za varno šolo

Za zagotavljanje varnega šolskega okolja je pomembno, da se dosledno držimo preprostih ukrepov. Prosimo, upoštevajte priporočene higienske ukrepe in druga priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja različnih okužb, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Kašljamo in kihamo v robček oziroma v zgornji del rokava.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo, če to ni možno, si jih razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
 • Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • V času povečanega pojavljanja okužb se, v kolikor je možno, izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.

 

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, je pomembno da starši:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo ali vrtec! Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve. V primeru pojava simptomov ali znakov bolezni covid-19, stopite v stik z izbranim osebnim zdravnikom.

 

Priporočila ministrstva in samotestiranje

Ob pričetku šolskega leta 2022/23 sta dr. Igor Papič (minister za izobraževanje, znanost in šport) in Danijel Bešič Loredan, dr. med. (minister za zdravje) pripravila obvestilo za starše glede preventivnega ravnanja.

Za zagotavljanje varnega šolskega okolja je pomembno, da učenci v šolskem prostoru upoštevajo priporočene higienske ukrepe in druge priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Posebej sta pomembni dve priporočili:

 • ostani doma  (Vzgojno izobraževalni zavod obiskujejo le zdravi učenci),
 • samotestiranje v domačem okolju  (Ministrstvo za zdravje vsem učencem zagotavlja brezplačne teste za samotestiranje na  SARS-CoV-2).

 

Samotestiranje učencev je potrebno:

 • če učenec razvije simptome značilne za okužbo s SARS-CoV-2 (najpogostejši simptomi: vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave)
 • če je bil učenec v stiku z okuženo osebo s SARS-CoV-2

 

Samotestiranje učenec izvaja doma. V ta namen je učencem zagotovljenih 10 brezplačnih testov na mesec, ki jih lahko pridobijo v lekarni sami ali z vašo pomočjo, s kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v vzgojno izobraževalni zavod.

V primeru pozitivnega testa pri samotestiranju se nemudoma pokliče izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid-19 točko zdravstvenega doma, kjer se dogovorite za čimprejšnjo potrditveno testiranje. Na potrditveno testiranje gre lahko učenec tudi brez predhodne napotitve izbranega zdravnika, če na testirnem mestu predloži pozitivni rezultat samotesta. Na poti do mesta potrditvenega testiranja uporabi ustrezno masko, ki si jo pravilno namesti. Učenec počaka na rezultat potrditvenega testa v samoizolaciji. V tem času ne zapušča doma, omeji stike z ostalimi osebami in dosledno upošteva priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.

V primeru, da je tudi potrditveni test pozitiven, učenec oziroma starš obvesti izbranega osebnega zdravnika ali pediatra in nadalje ravna po njegovih navodilih.

O pozitivnem rezultatu potrditvenega testa obvestite vzgojno-izobraževalni zavod in tako poskrbite za vzajemno skrb za zdravje otrok, učiteljev, vas in drugih družinskih članov.

 

Dodatna pojasnila glede samotestiranje učencev in dijakov so dostopne na spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Na spletnih strani NIJZ najdete tudi več aktualnih informacij in navodil ...