Šolski koledar

Vzgojno – izobraževalno delo/ Pouk – za realizacijo

 

razred

število tednov

1. do 8. razred

39

9. razred

37

 

 

1.      OCENJEVALNO OBDOBJE

 od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023

mesec

število dni pouka

september 2022

22

oktober 2022

20

november 2022

18

december 2022

17

januar 2023

19

Skupaj:

96 

 

 

2.      OCENJEVALNO OBDOBJE

od 30. januarja 2023 do 15. junija 2023   9. razred

od 30. januarja 2023 do 23. junija 2023   1. do 8. razred 

mesec

število dni pouka

januar 2023

2

februar 2023

15

marec 2023

23

april 2023

16

maj 2023

21

junij 2022  9. razred

12

junij 2022  1. do 8. razred

17

Skupaj 9. razred

89 

Skupaj 1. do 8. razred

94

Skupaj v šolskem letu:

razred

število delovnih dni

1. do 8.

190 

9.

185 



Število praznikov - 10

Število delovnih dni - 251

Število dni pouka - 190 

Število dni počitnic - 61

Število prostih dni - 48 (od št. prostih dni se odšteje št. dni dopusta; za razliko dni je potrebno narediti ure, ki jih koristite, ko nimate več LD)

 

 

MENJAVA URNIKOV PO TEDNIH

Šolsko leto se prične z A urnikom (1. 9.) in nadaljuje z B urnikom. Med jesenskimi, novo letnimi in zimskimi počitnicami se urnik ne šteje (razvidno iz e-Asistenta). 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI

Raz/dej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ND

3

3

3

3

3

3

3

3

3

KD

4

4

4

3

3

3

3

3

3

ŠD

5

5

5

5

5

5

5

5

5

TD

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Inf. d.

               

1

Skupaj

15

15

15

15

15

15

15

15

16



 

ŠOLA V NARAVI

Mladinski hotel Punkl, Ravne na Koroškem - 3. r

3. a, 3. c, 3. e: 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022 

3. b, 3. d: 19. 9. 2022 do 23. 9. 2022 

Mladinski hotel Punkl, Ravne na Koroškem - 6. r

6. a, 6. d: 20. 2. 2023 do 24. 2. 2023

6. b, 6. c: 27. 2. 2023 do 3. 3. 2023

CŠOD Gorenje nad Zrečami - 8.r

8. r: 5. 6. do 9. 6. 2023




POUKA PROSTI DNEVI (počitnice, prazniki)

Prazniki

 

ponedeljek, 31. oktober 2022                                DAN REFORMACIJE

torek, 1. november 2022                         DAN SPOMINA NA MRTVE

nedelja, 25. december 2022                              BOŽIČ

ponedeljek, 26. december 2022                         DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

nedelja, ponedeljek, 1., 2. januar 2023 NOVO LETO

sreda, 8. februar 2023                                   SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK     

ponedeljek, 10. april 2023                              VELIKONOČNI PONEDELJEK

sreda, 26. april 2023 POUKA PROST DAN (namesto 8. feb)

četrtek, 27. april 2023 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

ponedeljek, torek, 1. in 2. maj 2023                     PRAZNIK DELA

nedelja, 25. junij 2023                                   DAN DRŽAVNOSTI

 

Počitnice

jesenske počitnice

31. 10. 2022–4. 11. 2022

novoletne počitnice

26. 12. 2022–2. 1. 2023 

zimske počitnice

6. 2. 2023–10. 2. 2023 

prvomajske počitnice

26. 4. 2023 + 27. 4. 2023–2. 5. 2023



 

OCENJEVALNE KONFERENCE

1. ocenjevalna konferenca

ponedeljek, 23. januarja 2023 – razredna stopnja

torek, 24. januarja 2023 – predmetna stopnja

2. ocenjevalna konferenca

ponedeljek, 12. junija 2023 – 9. razred

ponedeljek, 19. junija 2023 – razredna stopnja

torek, 20. junija 2023 – predmetna stopnja

 

 

PEDAGOŠKE KONFERENCE

Predvideni datumi pedagoških konferenc:

Datum

 

ponedeljek, 22. 8. 2022

1. pedagoška konferenca

sreda, 31. 8. 2022

2. pedagoška konferenca

torek, 27. 9. 2022

3. pedagoška konferenca

sreda, 26. 10. 2022

4. pedagoška konferenca

torek, 29. 11. 2022

5. pedagoška konferenca

torek, 20. 12. 2022

6. pedagoška konferenca

torek, 3. 1. 2023

7. pedagoška konferenca ???

torek, 28. 2. 2023

8. pedagoška konferenca

torek, 28. 3. 2023

9. pedagoška konferenca

torek, 25. 4. 2023

10. pedagoška konferenca

torek, 30. 5. 2023

11. pedagoška konferenca

ponedeljek, 3. 7. 2023

12. pedagoška konferenca

 

Pedagoške konference za učitelje OPB bodo v istem tednu v dopoldanskem času, po dogovoru, v zbornici matične šole.

Prva pedagoška konferenca bo predvidoma 23. avgusta 2023.

 

 

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

17. in 18. februar 2023  (petek, sobota)



 

SODELOVANJE S STARŠI (Sodelovanje s starši se načrtuje glede na trenutne razmere in ob upoštevanju navodil MIZŠ, MZ in NIJZ)

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek

13. september 2022 – ponedeljek    

do         

15. september 2022 – četrtek                          

2. roditeljski sestanek

30. januar 2023 – ponedeljek                   predmetna stopnja

31. januar 2023 – torek                               razredna stopnja

3. roditeljski sestanek

17. april 2023 – torek   

do                       

19. april 2023 – četrtek                                

 

Januarski RS bi bil namenjen izobraževanju za starše in seznanitvi z rezultati dela v 1. ocenjevalnem obdobju.

 

Roditeljski sestanki za starše bodočih prvošolcev

dan odprtih vrat šole za bodoče prvošolce

predvidoma sredi januarja 2023

1. roditeljski sestanek 

februar 2023 - v dogovoru s ŠSS in učitelji 1. triade

2. roditeljski sestanek

junij 2023

 

Popoldanske govorilne ure od 16.00 do 18.00 ure

1. popoldanske GU

10. oktober 2022 – ponedeljek          

11. oktober 2022 – torek                        

2. popoldanske GU

14. november 2022 – ponedeljek     

15. november 2022 – torek             

3. popoldanske GU

12. december 2022 – ponedeljek          

13. december 2022 – torek                 

4. popoldanske GU

20. marec 2023 – ponedeljek            

21. marec 2023 – torek                  

5. popoldanske GU

22. maj 2023 – ponedeljek                 

23. maj 2023 – torek                     

 

Individualne govorilne ure:

Dopoldanske govorilne ure izvajajo vsi strokovni delavci po posebnem urniku. Termin individualnih govorilnih ur učitelji vpišejo v urnik eAsistenta.

 

Srečanja s starši:

  • Teden ljubiteljske kulture
  • 22. 11. 2022 prireditev ob 50-letnici OŠ Trbovlje in 130-letnici PŠ AH
  • Predavanja in delavnice za starše (prilagojeno razmeram - v živo ali v obliki videoizobraževanja)



Svet staršev

1. sestanek sveta staršev 27. september 2022, predvidena še dva sestanka, marca in junija.




NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Leto

Mesec

Datum – dan

Dejavnost

2

0

2

2

SEPTEMBER

1. 9. – četrtek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

NOVEMBER

30. 11. – sreda

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

2

0

2

3

MAJ

4. 5. – četrtek

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

8. 5. – ponedeljek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. – sreda

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. – sreda

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

JUNIJ

1. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. 6. – petek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

6. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

7. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

12. 6. – ponedeljek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

15. 6. – četrtek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

16. 6. – petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

23. 6. – petek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda




IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. junij–29. junij 2023

1. rok

predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda

26. junij–7. julij 2023

1. rok

predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda

18. avgust–31. avgust 2022

2. rok

predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda




IZOBRAŽEVANJE NA DOMU – ocenjevanje znanja

3. maja–15. junija 2023

1. rok

izpiti za učence 9. razreda

3. maja–23. junija 2023

1. rok

izpiti za učence od 1. do 8. razreda

18.–31. avgusta 2023

2. rok

izpiti za učence od 1. do 9. razreda