Obdelava gradiv - les

Izbirni predmeti Obdelava gradiv omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

 Obdelava gradiv  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Les 7.r
 Učni načrt  Umetne snovi
  Kovine


Obdelava gradiv - les je enoletni izbirni predmet. Obsega 35 ur letno, eno uro na teden. Učenci najprej spoznajo les, kot gradivo za izdelke, kasneje izdelujejo svoje izdelke. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, umetne mase, kovine ipd.. 
Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. 

Cilji 
• Učenci načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv • Pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke • Ugotavljajo lastnosti gradiv in jih primerjajo • Merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki • Spoznavajo sestavo in delovanje orodij in strojev za obdelavo lesa • Izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta • Se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje • Spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo • Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela • Spoznajo poklice v industriji in obrti •Spoznavajo problematiko vpliva tehnike na okolje ter njegovega varovanja 

Ocenjevanje
Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, funkcionalnost in kakovosti izdelka ter preverja doseganje standardov znanja. Učenci pridobijo tri ocene v šolskem letu (poznavanje lesa in dva izdelka). Pri tem predmetu smo do sedaj že izdelovali: igrače, škatle, dekoracije in izdelke po izbiri učencev. 

Učitelj Gregor Guna